Find vej: Forside » Artikler » Danmark og Kina samarbejder om arkitektur

Danmark og Kina samarbejder om arkitektur

Lagt på artlinks.dk den 25-10-2014 af ARTmaster

Arkitektur er et af fokusområderne i kultursatsningen i Kina. Udstilling om dansk arkitektur og velfærd er åbnet på Central Academy of Fine Arts i Beijing. Og nyt udviklingsprojekt giver danske og kinesiske arkitekter mulighed for i fællesskab at komme med løsninger på de kinesiske udfordringer med social, bæredygtig udvikling i kinesiske landområder. Kulturminister Marianne Jelved siger:
”I Danmark har vi et slogan: Mennesket i centrum. Vi skaber byer og steder, hvor det er godt at være. Hvor vi kan møde hinanden i stimulerende omgivelser, og hvor bygningerne samtidig er en del af løsningen på udfordringer inden for blandt andet vækst, miljø og energi. Det er der interesse for i Kina, og det fælles kultursamarbejde er med til at etablere nye samarbejder mellem kinesiske og danske arkitekter og byudviklere, hvor man kan inspireres af hinandens traditioner”.

Lu Pinjing, rektor på arkitektskolen på Central Academy of Fine Arts i Beijing siger:
”Danske arkitekter spiller en vigtig rolle i opbygningen af velfærdssamfundet. De yder en stor indsats for den bæredygtige udvikling inden for miljø, samfund og kultur. For kinesiske arkitekter er der inspiration at hente her. Udover vores fælles interesse for byudvikling, så er der et stort potentiale i at samarbejde om at beskytte og udvikle landdistrikternes traditioner, kultur og natur som følge af den hastige urbanisering”.

Nyt udviklingsprojekt
I oktober og november mødes danske og kinesiske arkitekter i både Beijing og i Xingyi-området i den fjerntliggende Guizhou provins for at tage første spadestik i et udviklingsprojekt. Projektet skal kortlægge, hvordan arkitekter og designere i fremtiden kan bidrage til at skabe bæredygtig udvikling i kinesiske randområder.

Den 31. oktober afholdes symposiet ”Arkitektur og Velfærd”, der sætter fokus på behovet for en større bæredygtig udvikling af de kinesiske landbrugs- og landbosamfund. Symposiet gennemføres i et tæt parforløb med Arkitektskolen på Central Academy of Fine Arts (CAFA) i Beijing. Der følges op med en række workshop-forløb i den sydvestlige provins Guizhou fra den 1. november til den 3. november 2014.

Arkitektur og velfærd er på dagsordenen, når udstillingen ”Putting People First” åbner på Central Academy of Fine Arts (CAFA) i Beijing. Udstillingen har fokus på byplanlægning med mennesket i centrum og er åben den 10.-31. oktober 2014 på CAFA i Beijing.

Baggrund om kultursatsningen i Kina
Den danske kultursatsning i Kina strækker sig frem til juli 2015. I løbet af de 10 måneder vil danske og kinesiske institutioner i samarbejde præsentere et massivt og ambitiøst kulturprogram. Satsningen udmønter sig bl.a. i udstillinger, koncerter, filmfestivaler, litteraturarrangementer, symposier, scenekunst og teater, arrangementer med fokus på design, arkitektur og kunsthåndværk, samt særlige tiltag med fokus på børn og unge. Til dato er det den største enkeltsatsning af dansk kunst og kultur i Kina med en langsigtet strategi for etableringen af dansk-kinesiske partnerskaber og samarbejder.