Find vej: Forside » Artikler » Statens Kunstråd takker af

Statens Kunstråd takker af

Lagt på artlinks.dk den 27-12-2013 af ARTmaster

Statens Kunstråd nedlægges med udgangen af 2013 og overleverer et stærkt og velfungerende kunststøttesystem til den nye Statens Kunstfond. I sit testamente giver rådet stafetten videre til den nye fond med en række erfaringer og anbefalinger.
Børn og unges muligheder for at komme i nærkontakt med kunst, digitalisering af kunsten, nye strategier til at få omverdenen til at interessere sig endnu mere for dansk kunst, og et mere gennemskueligt støttesystem der både tilgodeser alle egne af Danmark og en mangfoldighed af kunstnere – det er nogle af de områder, hvor rådet har gjort en særlig indsats.

Formand for Statens Kunstråd, Rune Gade siger:

”Det danske kunststøttesystem kan med den nye Statens Kunstfond fejre sit 50 års jubilæum i en revitaliseret og stærkt udvidet form. I Statens Kunstråd er vi stolte af gennem en årrække at have biddraget til at forny og udvikle et område, der har bred politisk opbakning og afgørende betydning for dansk kunstliv, samtidig med at kontinuiteten i støtteprincippernes essens er blevet sikret.”

Et stærkt og velfungerende kunststøttesystem
Kunstrådet uddeler hvert år over 400 mio.kr. i kunststøtte, og rådet har gennem de seneste år gjort en særlig indsats for at give de cirka 9000 årlige ansøgerne en større forståelse for rådets prioriteringer og kvalitetskriterier, når støttekronerne er blevet fordelt.

En fælles, strategisk handlingsplan har udstukket de overordnede visioner, strategier og indsatsområder for Kunstrådets arbejde – senest for perioden 2011-13, hvor kunstrådets mission har været at:

• Støtte kunstneriske eksperimenter – ikke mindst de eksperimenter, der foregår i samspillet mellem kunstarterne.
• Sikre mangfoldighed – blandt andet ved at bidrage til, at kunstnere kan udvikle deres praksis, uanset social eller kulturel baggrund.
• Styrke den digitale formidling af kunst – blandt andet ved at støtte eksperimenter med nye formidlingsformer på nettet.
• Arbejde for at fremme produktion og formidling af kunst i hele landet.
• Fastholde et skarpt fokus på børn og unge og deres møde med kunst og kunstneriske værktøjer.
• Fremme netværksdannelser – ved at understøtte samarbejder mellem kunstnere, kunstformidlere og kunstinstitutioner.
• Understøtte projekter, der udvikler kunstmiljøernes internationale netværk.

Kvalitetskunst til alle, børn og større internationalt fokus på danske kunstnere
Kunst i hele landet har været et særligt indsatsområde for at sikre, at støttekronerne kommer borgere i hele landet til gode, ligesom Statens Kunstråds har gjort en særlig indsats for at give kommunerne strategier til at sikre, at de offentlige kulturmidler går til kunst af den højeste kvalitet.

Børn og unges møde med kunsten er også et indsatsområde, som kunstrådet har tillagt meget stor betydning. Blandt andet via den succesfulde Huskunstnerordning, der er en betydningsfuld vejviser i skolernes arbejde med at implementere den nye folkeskolereform. Et nyt kompetencecenter skal også bane vej for en bedre billedkunstundervisning i skolerne.

Rådet har desuden med succes gjort en særlig indsats for at skabe større international opmærksomhed på danske kunstnere via kunstmesser, masterclasses, recidencies, nyhedsbreve og besøgsprogrammer.

Fakta om Statens Kunstråd
Statens Kunstråd blev oprettet i 2003 og har haft som hovedopgave at fremme udviklingen af kunsten i Danmark og dansk kunst i udlandet ved at uddele støtte til kunstneriske projekter og formidlingen af dem.

Statens Kunstråd nedlægges med udgangen af 2013, hvor den nye Statens Kunstfond overtager de opgaver, som Statens Kunstråd hidtil har haft ansvaret for.